20 Ιουνίου 2018

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ "ΤΡΕΛΩΝ" / ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΩΝ "ΛΟΓΙΚΩΝ"

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ "ΤΡΕΛΩΝ" / ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΩΝ "ΛΟΓΙΚΩΝ"

μια ταινία που δημιουργήθηκε από την κατάληψη Παπουτσάδικο
Τι ακριβώς είναι αυτή η ταινία:
Η συγκεκριμένη ταινία είναι ένα λεύκωμα από αποσπάσματα κειμένων και συνεντεύξεων, όπου επιζώντες της ψυχιατρικής μιλούν για ένα εύρος ζητημάτων. Μέσα από τα λόγια τους, αποδομούν τις επικρατούσες αντιλήψεις για την «ασθένεια», ξεγυμνώνουν τις πρακτικές της επιστήμης και τον θεσμικό της ρόλο, απεγκλωβίζουν το ζήτημα της «τρέλας» και της διαχείρισής της από την σφαίρα του προσωπικού, του ιδιωτικού, του ειδικού. Τοποθετούν τελικά το ζήτημα στον πραγματικό του χώρο και στις πραγματικές του διαστάσεις. Δηλαδή, έξω από τις μάντρες των ψυχιατρείων και έξω από τις κλειστές πόρτες. Μέσα στην κοινωνία και μπροστά στα μάτια όλων εμάς, των «λογικών», φέρνοντάς μας αντιμέτωπους και αντιμέτωπες με τις δικές μας ευθύνες. Και αυτός ακριβώς είναι και ο σκοπός αυτής της ταινίας.
Περισσότερα για αυτό εδώ: http://papoutsadiko.espivblogs.net/archives/6807
Σχετικά με το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία:
Το κύριο στοιχείο της ταινίας είναι η αφήγηση. Η μουσική και η εικόνα είναι τα συμπληρωματικά της στοιχεία και τα επεξεργαστήκαμε με τρόπο που να την συνοδεύουν και να μην παίζουν τον πρωταρχικό ρόλο. Για την πλήρη λίστα των κειμένων, των βίντεο, των εικόνων και της μουσικής, παρακαλούμε ανατρέξτε στους τίτλους τέλους ή στον παρακάτω σύνδεσμο.

--
THE WORDS OF THE "MAD" / AGAINST THE WORDS OF THE "LOGIC"
a film created by Papoutsadiko Squat (Chaidari, Athens)
What this film is about:
This film is a scrapbook of extracts from texts and interviews, where survivors of psychiatry speak about a wide range of subjects. Through their words they deconstruct the prevalent perceptions on “disease”, they denude the practices of science and its statutory role, they free the issue of “madness” and its handling from the sphere of the personal, the private, the special. They ultimately place the issue on its real dimensions and its real space. Out of the walls of the psychiatric hospitals and out of closed doors. Within society and in front of everyone’s eyes - the eyes of the “logical” ones - pushing us all to confront our own responsibilities. And that precisely is the aim of this film.
More on this here: http://papoutsadiko.espivblogs.net/archives/6807

Regarding the material used in this film:
The main element of the film is the narration. The music and the imagery are its supplementary elements and we edited them in such a way that they accompany it instead of them playing the primary role. For the full list of credits for texts, videos, images and music, please refer to the ending titles of the film or the following link.

5 Ιουνίου 2018

Split Normality

Split Normality


Μία πολύ καλή δουλειά ενός ντοκιμαντέρ μικρού μήκους του Γιάννη Μπιλίρη ένα χρόνο μετά της μεγάλες διαδηλώσεις του Ιουνίου του 2011.
Ιούνιος 2011, η πρόσβαση στη πλατεία Συντάγματος είναι δύσκολή. Οι διαδηλώσεις αναδεικνύουν τους κοινωνικούς αγώνες του πληθυσμού. Με αβεβαιότητα για το μέλλον, οι άνθρωποι προσπαθούν να κατανοήσουν τη κατάσταση ώστε τελικά να τη ξεπεράσουν.

Πατήστε εδω

ή

εδω
ή
εδω
ή
εδω